ESP, DSC, DSTC - Elektronska kontrola stabilnosti

ESP – Electronic Stability Program

DSC – Dinamic Stability Control

DSTC – Dinamic Stability Traction Control

U toku kretanja prisutne su poremećajne sile – uticaji koji za posledicu imaju poremećajni moment oko vertikalne ose vozila.

Ovaj moment narušava stabilnost kretanja vozila tako što zaokreće vozilo i izvodi ga iz željenog pravca.

Karakteristični primeri narušavanja stabilnosti kretanja su:

 • proklizavanje jednog točka ili više pogonskih točkova;
 • blokiranje jednog točka ili više točkova;
 • značajne razlike sila kočenja levog i desnog točka iste osovine;
 • dejstvo bočnog vetra;
 • dejstvo centrifugalnog ubrzanja pri kretanju vozila u krivini (bočno klizanje usled prebrzog ulaska u krivinu); i
 • podupravljivost ili nadupravljivost, kao i preraspodela dinamičkog opterećenja točkova, a time i raspoložive sile prianjanja u smislu konstruktivnih karakteristika vozila.

Osnovni zadatak je sprečavanje narušavanja stabilnosti kretanja vozila. Pogotovo predstavlja pogodnost u uslovima smanjenog prianjanja (klizava podloga), kao i u uslovima brze i nagle promene pravca kretanja.

Naročito je efikasan kod vozila sa zadnjim pogonskim točkovima.

Funkcionisanje je zasnovano na konceptu objedinjavanja rada elektronskih sistema automatskog upravljanja na vozilu kao što su:

 • ABS (sistem za sprečavanje blokiranja točkova);
 • ASR/TCS (sistem za sprečavanje proklizavanja točkova); i
 • EDC (sistem za upravljanje kočenjem / blokiranjem diferencijala).

ESP, radi održavanja stabilnosti kretanja vozila, može da preduzme sledeće akcije:

 • regulaciju sile kočenja;
 • regulaciju vučne sile na pogonskim točkovima; i
 • promenu stepena prenosa automatskog menjača.

ESP se koristi kada vozilo počne da se „zanosi“.

Pomoću senzora pozicije volana i točkova, kao i brzine vozila, sistem utvrđuje željeni pravac kretanja.

Takođe, senzori prate „ponašanje – kretanje“ vozila mereći ubrzanje u sva tri pravca i zakretanje oko vertikalne ose (vijuganje), na osnovu čega se identifikuje smer i način „pomeranja“ vozila. Kada ESP kontrolor registruje neslaganje između položaja vozila i upravljača, sistem se aktivira bez volje vozača i počinje da pojedinačno povećava pritisak u kočnoj instalaciji i koči jednim točkom ili s više točkova sa određene strane vozila (zavisno od toga u koju stranu se želi usmeriti vozilo), kako bi se neutralisalo moguće zanošenje. Ukoliko to nije dovoljno, sistem elektronski oduzima gas kako bi smanjio pogonsku silu, odnosno brzinu kretanja, čime se maksimizira distribucija bočnih sila (što je od presudne važnosti za uspostavljanje i održavanje stabilnosti i upravljivosti kretanja).

Pogledajte kako radi sistem ESP:

Povezane teme:

ACC - Aktivna kontrola krstarenja
HSA - Pomoć pri kretanju na uzbrdici
BAS - Pomoć pri kočenju
ASR, TCS - Kontrola proklizavanja pogonskih točkova
ABS - Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012, 2013.)