ASR, TCS - Kontrola proklizavanja pogonskih točkova

ASR – Anti Slip Regulation

TCS – Traction Control System

Do proklizavanja točkova dolazi kada pogonska sila prekorači raspoloživu silu prianjanja. Karakteristični su slučajevi polaska vozila u uslovima niskih vrednosti prianjanja (sneg, led…).

Kada pogonski točkovi proklizavaju, oni se okreću u mestu, a vozilo miruje (najčešće jedan točak proklizava, onaj u nepovoljnijim uslovima prianjanja).

ASR sve vreme prati ugaonu brzinu pogonskih točkova u toku kretanja vozila i u situacijama kada jedan ili oba pogonska točka (podrazumeva se klasična formula vuče 4 x 2) počnu da proklizavaju, počinje da deluje eliminišući preveliko ugaono klizanje (obrtanje „u prazno“).

Osnovna ideja jeste da se pomogne vozaču koji pri započinjanju kretanja doda suviše gasa, pogotovo u uslovima vlažnog i klizavog tla (sneg, led…).

Takođe, ASR će kod izuzetno snažnih automobila (ili kod „normalnih“, ali u uslovima smanjenog prianjanja) pomoći da se eliminiše ugaono proklizavanje pogonskih točkova, čime se obezbeđuju bolje vučno-dinamičke karakteristike vozila. ASR sistem koristi neke od elemenata ABS-a.

Osnovu čine senzori ugaone brzine točkova, na osnovu kojih centralna kontrolna jedinica identifikuje proklizavanje pogonskih točkova.

Pri naglom pokretanju vozila računar će prvo pokušati da smanji preterano ugaono klizanje pogonskih točkova (identifikovano na osnovu njegove ugaone brzine, odnosno ubrzanja) kratkim uzastopnim aktiviranjem kočnice na isti način na koji ABS eliminiše preterano translatorno klizanje kočenih točkova. U slučaju da ovakva intervencija nije dovoljna, ASR će pristupiti „gušenju“ pogonskog agregata, smanjujući snagu koja se prenosi na pogonske točkove. Time se pri određenoj brzini kretanja smanjuje i pogonski moment, odnosno pogonska sila na pogonskim točkovima, čime se uslovi distribucije sila u kontaktu pneumatika i podloge prilagođavaju realnom okruženju u kome se vozilo kreće (tj. karakteristikama podloge).

Povezane teme:

ACC - Aktivna kontrola krstarenja
HSA - Pomoć pri kretanju na uzbrdici
BAS - Pomoć pri kočenju
ESP, DSC, DSTC - Elektronska kontrola stabilnosti
ABS - Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012, 2013.)