ABS - Sistem protiv blokiranja točkova pri kočenju

ABS – Anti-lock Braking System

Osnovni cilj uključivanja ABS-a jeste da obezbedi vozaču da na svakoj podlozi uspešno zaustavi vozilo, sprečavajući proklizavanje točkova i obezbeđujući upravljivost nad vozilom (zadržavanje prostora za distribuciju i bočne sile u kontaktu pneumatika i tla).

Bez ovog sistema naglo, panično kočenje u krivini i/ili pri izbegavanju prepreke može doprineti nastanku saobraćajne nezgode zbog:

  • smanjenih vrednosti prianjanja pneumatika i tla u uslovima translatornog klizanja; i
  • gubitka mogućnosti distribucije bočne (upravljajuće/stabilizujuće) sile.

ABS se aktivira u trenutku kada centralna računska jedinica identifikuje da se jedan točak ili više točkova okreće manjom ugaonom brzinom od drugih, odnosno kada se utvrdi da bi u nastavku kočenja moglo da dođe do njihove blokade i proklizavanja (translatorno klizanje).

U takvim okolnostima ABS, bez uticaja vozača, popušta – smanjuje pritisak aktiviranja kočnica.

Popuštanje se događa upravo na graničnim vrednostima proklizavanja točkova. Pre nego što dođe do translatornog klizanja kočenje se oslabi, tako da se obezbedi kotrljanje točka, da bi odmah nakon toga, kada pneumatik „prihvati adekvatno tlo“, došlo do povećanja kočenja, čime se klizanje pneumatika na konkretnoj podlozi zadržava u zoni visokih vrednosti koeficijenta prianjanja.

Kada vozač koči, povećava se pritisak u hidrauličnoj instalaciji, a u trenutku kada centralna računska jedinica registruje opasnost od proklizavanja, kočni sistem (prenosni mehanizam) povezan s tim točkom odvaja se od komande vozača, čime se sprečava dalji porast pritiska, a time i nivo aktiviranja kočnice.

U slučajevima kada točak nastavi da se okreće sve sporije, približavajući se granici blokiranja (translatornog klizanja), ABS automatski popušta – smanjuje pritisak aktiviranja kočnice čime se smanjuje i sila kočenja. Ova faza traje sve dok se uslovi kontakta pneumatika i tla na točku ne vrate u zonu manjeg klizanja, kada se ponovo omogućava (upravljanjem ventilima od strane centralne računske jedinice) porast pritiska u kočnici.

Pogledajte video o kočenju sa i bez ABS sistema:

Povezane teme:

ACC - Aktivna kontrola krstarenja
HSA - Pomoć pri kretanju na uzbrdici
BAS - Pomoć pri kočenju
ESP, DSC, DSTC - Elektronska kontrola stabilnosti
ASR, TCS - Kontrola proklizavanja pogonskih točkova


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012, 2013.)