Podela motornih i priključnih vozila

Zbog potrebe da se ustanove zakonski propisi (režim saobraćaja, takse, porezi itd.), omogući tipizacija, unifikacija, pojednostavljenje i ekonomičnija eksploatacija, mogućnosti svrsishodnijeg odabira voznog parka, ekonomičnija proizvodnja pojedinih elemenata i sklopova, standardizacija i niz drugih pogodnosti, bilo je neophodno da se izvrši podela, odnosno grupisanje vozila u vrste.

Parametri po kojima se vrši podela ne mogu da budu isti za sve vrste vozila. Isto tako, za jednu ili više vrsta mogu da se usvoje dva ili više parametara za podelu.

Kao parametri za podelu motornih i priključnih vozila danas se najčešće koriste:

 1. broj točkova,
 2. radna zapremina motora,
 3. snaga motora,
 4. maksimalna konstruktivna brzina,
 5. stalni prenosni odnos u diferencijalu,
 6. promenljivi prenosni odnosi u menjaču,
 7. promenljivi prenosni odnosi u reduktoru,
 8. broj sedišta za putnike,
 9. maksimalna dozvoljena masa,
 10. korisna nosivost,
 11. broj osovina,
 12. vučna sila na poteznici,
 13. vučna sila na pogonskim točkovima,
 14. geometrijski parametri itd.

Treba napomenuti da su maksimalne moguće brzine uvek veće od potrebnih i dozvoljenih brzina. Zato je vožnja plod mogućnosti koje daju prenosni odnosi, a ne (osim trkačkih automobila) teoretska maksimalna brzina.

Pravilnikom o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (u daljem tekstu: Pravilnik) propisuje se podela motornih i priključnih vozila, uslovi koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putu u pogledu dimenzija, tehničkih uslova i uređaja, sklopova i opreme i tehničkih normativa, način, vreme posedovanja i korišćenja zimske opreme na vozilu u saobraćaju na putevima kao i uslovi u pogledu korišćenja i tehničkih karakteristika turističkog voza.

Ovaj pravilnik ne primenjuje se na vozila:

(1) koja se koriste za takmičenja na putevima i van njih – tokom takmičenja;

(2) sa posebnom dozvolom za ispitivanje na putu;

(3) borbena vozila oružanih snaga.

Nova serijski proizvedena vozila moraju biti usaglašena sa jednoobraznim tehničkim uslovima, u skladu sa propisima o homologaciji.

Vrste vozila označavaju se latiničnim slovima u skladu sa Sporazumom o prihvatanju jednoobraznih uslova za homologaciju i uzajamno priznavanje homologacije opreme i delova motornih vozila („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori“, broj 5/62), odnosno odgovarajućim propisima Evropske unije.

Vrsta L

Vrsta L – mopedi, motocikli, tricikli i četvorocikli

Vrsta L1 – moped, jeste vozilo sa dva točka čija maksimalna konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.

Vrsta L2 – laki tricikl, jeste vozilo sa tri točka sa bilo kakvim rasporedom točkova čija maksimalna konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.

Vrsta L3 – motocikl, jeste vozilo sa dva točka čija maksimalna konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili sa motorom čija zapremina cilindara u slučaju da se radi o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.

Vrsta L4 – motocikl sa bočnim sedištem, jeste vozilo sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na uzdužnu srednju ravan čija maksimalna konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili radna zapremina u slučaju da se radi o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.

Vrsta L5 – teški tricikl, jeste vozilo na tri točka simetrično raspoređena u odnosu na uzdužnu srednju ravan sa motorom čija maksimalna konstruktivna brzina bez obzira na način prenosa prelazi 45 km/h ili ako radna zapremina u slučaju da se radi o motoru sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3 ili čija najveća stalna nominalna snaga prelazi 4 kW za elektromotore.

Vrsta L6 – laki četvorocikl, jeste motorno vozilo sa četiri točka:

 1. čija masa praznog vozila nije veća od 350 kg, što ne uključuje masu baterija, ako je reč o električnim vozilima;
 2. čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 45 km/h;
 3. koji imaju motor čija radna zapremina za motore sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS motori) sa pogonom na benzin ne prelazi 50 cm3 i čija najveća neto snaga ne prelazi 4 kW za SUS motore sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća stalna nominalna snaga ne prelazi 4 kW za elektromotore.

Vrsta L7 – teški četvorocikl, jeste motorno vozilo sa četiri točka:

 1. koji ne odgovara uslovima iz vrste L6;
 2. čija masa praznog vozila nije veća od 400 kg, odnosno 550 kg za vozila za prevoz tereta, što ne uključuje masu baterija ako je reč o električnim vozilima;
 3. čija najveća stalna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW.

Vrsta M – vozila za prevoz lica

Vrsta M – motorno vozilo, jeste vozilo koje je projektovano i konstruisano prvenstveno za prevoz lica i njihovog prtljaga.

Vrsta M1 – putničko vozilo, jeste vozilo vrste M koje ima najviše devet sedišta uključujući i sedište za vozača, bez mesta za stajanje.

Vrsta M2 – laki autobus, jeste vozilo vrste M sa više od devet sedišta uključujući i sedište za vozača čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 5 t i koja mogu imati mesta za stajanje.

Vrsta M3 – teški autobus jeste vozilo vrste M sa više od devet sedišta uključujući i sedište za vozača čija najveća dozvoljena masa prelazi 5 t i koja mogu imati mesta za stajanje.

Vozila vrste M2 i M3 (autobusi) razvrstavaju se u klase:

 1. vozilo sa više od 22 sedišta za putnike:
  1.1. Klasa I – jeste vozilo konstruisano sa prostorom namenjenim za putnike koji stoje, dozvoljavajući nesmetano kretanje putnika.
 • Klasa II – jeste vozilo konstruisano uglavnom za putnike koji sede, i projektovano za prevoz putnika koji stoje u prolazu, odnosno u prostoru koji nije veći od prostora namenjenog za dva udvojena sedišta.
  – Klasa III – jeste vozilo koje ima isključivo mesta za sedenje.
 1. vozilo sa najviše 22 sedišta za putnike:
  – Klasa A – jeste vozilo koje je namenjeno za prevoz putnika koji sede, odnosno koji stoje.
  – Klasa B – jeste vozilo koje nije namenjeno za prevoz putnika koji stoje i koje nema dodatke za putnike koji stoje. Autobusi koji uključuju dve ili više neodvojivih ali jasno definisanih jedinica smatraju se kao jedno vozilo.

Vrsta N – teretna vozila

Vrsta N – motorno vozilo koje je projektovano i konstruisano prvenstveno za prevoz tereta

Vrsta N1 – lako teretno vozilo, jeste vozilo vrste N čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t.

Vrsta N2 – srednje teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 3,5 t, ali koja ne prelazi 12 t.

Vrsta N3 – teško teretno vozilo, jeste vozilo vrste N koje ima najveću dozvoljenu masu koja prelazi 12 t.

Oprema i instalacija stalno ugrađena na vozila posebne namene (kranovi, pokretne radionice, vozila za razglas itd.) smatraju se kao teret (stalni teret).

Vrsta O – priključna vozila

Vrsta O – priključno vozilo koje je projektovano i konstruisano za prevoz tereta ili lica kao i za smeštaj lica.

Vrsta O1 – lako priključno vozilo, jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 0,75 t.

Vrsta O2 – malo priključno vozilo, jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 0,75 t, ali ne prelazi 3,5 t.

Vrsta O3 – srednje priključno vozilo, jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t, ali ne prelazi 10 t.

Vrsta O4 – veliko priključno vozilo, jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 10 t.

Prema obliku karoserije, vozila vrste M, N i O, razvrstavaju se na:

 1. Putnička vozila (M1) čiji je oblik karoserije definisan standardom SRPS ISO 3833:2005. To su:
  – AA limuzina – jeste vozilo definisano oznakom 3.1.1.1 standarda SRPS ISO 3833:2005, opremljeno sa najmanje četiri bočna okna,
  – AB limuzina sa zadnjim vratima – jeste vozilo AA sa vratima na zadnjem delu vozila,
  – AC karavan – jeste vozilo definisano oznakom 3.1.1.4 standarda SRPS ISO 3833:2005,
  – AD kupe – jeste vozilo definisano oznakom 3.1.1.5 standarda SRPS ISO 3833:2005,
  – AE kabriolet – jeste vozilo definisano oznakom 3.1.1.6 standarda SRPS ISO 3833:2005,
  – AF višenamensko vozilo – jeste motorno vozilo koje ne odgovara ostalim oblicima karoserije putničkih vozila M1 i namenjeno je za prevoz putnika i njihovog prtljaga odnosno tereta u istom prostoru,
  – AG teretni karavan – jeste vozilo definisano oznakom 3.1.1.4.1 standarda SRPS ISO 3833:2005 kod koga je tovarni prostor odvojen od prostora za vozača i putnike;
 2. Motorna vozila vrsta M2 ili M3, jesu:
  – CA jednospratni autobus – jeste vozilo gde je prostor predviđen za lica u jednom nivou,
  – CB dvospratni autobus – jeste vozilo gde je prostor predviđen za putnike, bar u jednom delu na dva nivoa, pri čemu gornji nivo nije predviđen za stajanje putnika,
  – CC zglobni jednospratni autobus – jeste vozilo u jednom nivou definisano kao vozilo koje se sastoji od dva ili više jasno razdvojenih delova koji su međusobno povezani tako da putnici mogu slobodno da se kreću između njih, a delovi su čvrsto povezani tako da mogu biti odvojeni jedino u radionicama,
  – CD zglobni dvospratni autobus – jeste vozilo CC na dva nivoa pri čemu na bar jednom nivou putnici mogu slobodno da se kreću između razdvojenih delova,
  – CE niskopodni jednospratni autobus – jeste vozilo u nivou, Klase I, II ili A gde najmanje 35% prostora predviđenog za stajanje putnika (kod zglobnog autobusa u njegovom prednjem delu ili kod dvospratnog autobusa na njegovom donjem nivou) čini prostor bez stepenica i uključuje pristup najmanje jednim vratima,
  – CF niskopodni dvospratni autobus – jeste vozilo CE na dva nivoa,
  – CG zglobni niskopodni jednospratni autobus – jeste vozilo koje čini kombinacija vozila CC i CE,
  – CH zglobni niskopodni dvospratni autobus – jeste vozilo koje čini kombinacija vozila CD i CF,
  – CI otvoreni jednospratni autobus – jeste vozilo bez krova ili sa delom krova,
  – CJ otvoreni dvospratni autobus – jeste vozilo bez krova na celom ili na jednom delu njegovog gornjeg nivoa,
  – CX autobuska šasija – jeste nekompletno vozilo sa šasijom, pogonom i osovinama koje je namenjeno da bude kompletirano sa karoserijom;
 3. Motorna vozila vrste N, jesu:
  – BA kamion – jeste vozilo koje je projektovano i konstruisano isključivo ili prvenstveno za prevoz tereta,
  – BB van – jeste kamion kod koga je su tovarni prostor i prostor za vozača ista celina,
  – BC tegljač – jeste vučno vozilo koje je projektovano i konstruisano prvenstveno za vuču poluprikolica,
  – BD vozilo za vuču – jeste vučno vozilo koje je projektovano i konstruisano za vuču isključivo prikolica,
  – BE pikap – jeste vozilo najveće dozvoljene mase koja ne prelazi 3,5 t kod kog tovarni prostor i mesta za sedenje nisu u istoj celini,
  – BX šasija teretnog vozila – jeste nekompletno vozilo sa šasijom, kabinom (kompletnom ili delimičnom), pogonom i osovinama koje je namenjeno da se kompletira sa karoserijom;
  Vozila vrste O, jesu:
  – DA poluprikolica – jeste priključno vozilo koje je konstruisano da se priključi na tegljač sa sedlom ili na konverter prikolicu, pri čemu prenosi znatno vertikalno opterećenje na vučno vozilo ili konverter,
  – DB prikolica sa rudom – jeste priključno vozilo koje ima najmanje dve osovine od kojih je najmanje jedna upravljana osovina, opremljeno vučnim uređajem koji se može pokretati vertikalno u odnosu na prikolicu i koje prenosi manje od 100 daN statičkog vertikalnog opterećenja na vučno vozilo,
  – DC prikolica sa centralnom osovinom – jeste priključno vozilo kod koga je osovina (osovine) postavljena blizu težišta vozila tako da vertikalno opterećenje koje se prenosi na vučno vozilo, ne prelazi 10% od najveće dozvoljene mase prikolice odnosno najviše 1000 daN, pri ravnomernom opterećenju vozila,
  – DE prikolica sa krutom rudom – jeste priključno vozilo sa jednom osovinom ili grupom osovina, opremljeno sa krutom rudom koja prenosi statičko opterećenje ne veće od 4000 daN na vučno vozilo na osnovu svoje konstrukcije, i koje ne spada u prikolice sa centralnom osovinom;
  – specijalno vozilo jeste vozilo vrste M, N ili O izvedeno za određene funkcije sa posebno uređenom karoserijom, snabdevenom uređajima ili opremom za obavljanje tih funkcija, i to:
  – SA vozilo za stanovanje – jeste vozilo vrste M prilagođeno za stanovanje koje sadrži najmanje sledeću opremu koja mora biti čvrsto povezana za karoseriju: sedišta i sto, ležaj koji može biti izveden od sedišta, kuhinjsku opremu i prostor za smeštaj prtljaga. Sto može biti napravljen da bude lako pomerljiv,
  – SB blindirano vozilo – jeste vozilo namenjeno za zaštitu putnika i/ili tereta sa stalno ugrađenom antibalističkom zaštitom,
  – SC ambulantno vozilo – jeste vozilo vrste M namenjeno za transport bolesnih ili povređenih lica i opremljeno specijalnom opremom za takvu namenu,
  – SD vozilo za prevoz umrlih – jeste vozilo vrste M namenjeno za prevoz umrlih, koje ima specijalnu opremu za takvu namenu,
  – SH vozilo prilagođeno za invalidska kolica – jeste vozilo vrste M1 konstruisano ili prilagođeno za prevoz jednog ili više lica u invalidskim kolicima,
  – SE kamp prikolica – jeste vozilo vrste O vozilo definisano oznakom 3.2.1.3 standarda SRPS ISO 3833:2005,
  – SF pokretna dizalica – jeste vozilo vrste N3 koje nije namenjeno za prevoz tereta, i opremljeno je pokretnom dizalicom čiji je moment dizanja jednak ili veći od 400 kNm,
  – SG druge vrste specijalnih vozila – jeste vozilo koje ne spada u ostala specijalna vozila,
  – SJ konverter doli – jeste vozilo vrste O opremljeno sedlom za prihvatanje poluprikolice,
  – SK prikolica za obavljanje vanrednog prevoza – jeste vozilo vrste O4 namenjeno za vanredni prevoz, koje uključuje i hidraulično modularno priključno vozilo bez obzira na broj modula. Oblik karoserije vozila vrste N i O, pored slovne oznake, može biti dopunjen nekom od sledećih dvocifrenih oznaka:
  01 – platforma,
  02 – sa stranicama,
  03 – zatvorena nadgradnja (furgon),
  04 – klimatizovana nadgradnja sa izolacionim zidovima i
  opremom za održavanje unutrašnje temperature,
  05 – klimatizovana nadgradnja sa izolacionim zidovima ali
  bez opreme za održavanje temperature,
  06 – fleksibilne stranice (cerada),
  07 – izmenljivi transportni sud,
  08 – nosač kontenera,
  09 – vozilo opremljeno huk-liftom,
  10 – kiper,
  11 – cisterna,
  12 – cisterna namenjena za prevoz opasnih tereta,
  13 – prevoz stoke,
  14 – prevoz vozila,
  15 – mešalica za beton,
  16 – pumpa za beton,
  17 – prevoz drva,
  18 – odvoženje smeća,
  19 – čišćenje ulica, čišćenje odvoda, pranje ulica,
  20 – kompresor,
  21 – prevoz čamaca,
  22 – prevoz jedrilica,
  23 – vozilo prodavnica ili izlog,
  24 – vozilo za pomoć na putu,
  25 – vozilo sa merdevinama,
  26 – dizalica (različita od pokretne dizalice SF),
  27 – platformska dizalica,
  28 – vozilo sa uređajem za bušenje i kopanje,
  29 – niskopodno priključno vozilo,
  30 – prevoz stakala,
  31 – vatrogasno vozilo,
  99 – oblik karoserije ne postoji u važećoj listi.

Vrste T i C – traktori

Vrsta T1 – jeste traktor sa točkovima čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h, kod kojih širina

traga osovine najbliže sedištu vozača nije manja od 1.150 mm, čija je masa vozila spremnog za vožnju veća od 600 kg i koji ima klirens manji od 1.000 mm.

Vrsta T2 – jeste traktor sa točkovima čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h, kod kojih je najmanja širina traga manja od 1.150 mm, čija je masa vozila spremnog za vožnju veća od 600 kg, čiji je klirens manji od 600 mm, s tim da je najveća dozvoljena brzina kretanja ograničena na 30 km/h za vozila čija visina težišta iznad zemlje podeljena sa prosečnom širinom traga prelazi 0,9.

Vrsta T3 – jeste traktor sa točkovima čija najveća brzina ne prelazi 40 km/h i masa vozila spremnog za vožnju ne prelazi 600 kg.

Vrsta T4 – jeste traktor posebnih namena čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 40 km/h.

Vrsta T5 – jeste traktor sa točkovima čija najveća konstruktivna brzina prelazi 40 km/h.

Vrsta Tm – jeste motokultivator.

Vrsta TR – radna mašina.

Vrste od C1 do C5 su traktori sa gusenicama.

Podela vrsta od C1 do C5 analogna je podeli traktora sa točkovima od T1 do T5, a uslovi koji važe za traktore sa točkovima važe i za odgovarajuću vrstu traktora sa gusenicama.

Vrsta R – priključna vozila traktora

Vrsta R1 – jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 1,5 t.

Vrsta R2 – jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 1,5 t, ali ne prelazi 3,5 t.

Vrsta R3 – jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t, ali ne prelazi 21 t.

Vrsta R4 – jeste priključno vozilo čija najveća dozvoljena masa prelazi 21 t.

Svaka vrsta priključnih vozila traktora može imati dodatnu oznaku „a“ ili „b“, prema najvećoj konstruktivnoj brzini, s tim što oznaka „a“ ide uz priključno vozilo koje je konstruisano za brzinu od najviše 40 km/h, a oznaka „b“ ide uz priključno vozilo koje je konstruisano za brzinu iznad 40 km/h.

Vrsta S – izmenjive vučene mašine

Vrsta S1 - jeste izmenjiva vučena mašina namenjena za poljoprivredu ili šumarstvo čija najveća dozvoljena masa ne prelazi 3,5 t.

Vrsta S2 – jeste izmenjiva vučena mašina namenjena za poljoprivredu ili šumarstvo čija najveća dozvoljena masa prelazi 3,5 t.

Svaka vrsta izmenjive vučene mašine može imati dodatnu oznaku „a“ ili „b“, prema najvećoj konstruktivnoj brzini, s tim što oznaka „a“ ide uz izmenjivu vučenu mašinu čija je najveća konstruktivna brzina manja ili jednaka 40 km/h, a oznaka „b“ ide uz izmenjivu vučenu mašinu čija je najveća konstruktivna brzina iznad 40 km/h.

Za vrstu vozila S ne primenjuju se odredbe Pravilnika koje se odnose na tehničke uslove uređaja, sklopova i opreme i tehničke normative.

Vrsta K – ostala vozila

Vrsta K1 – jeste zaprežno vozilo.

Vrsta K2 – jeste vozilo sa pogonom na mišićnu snagu ljudi (bicikl, trotinet, tricikl sa pedalama, kvadricikl sa pedalama, tandem bicikl i dr.).

Vrsta K3 – jeste vozilo sa pogonom na pedale sa dodatnim električnim motorom čija je najveća snaga manja od 0,25 kW i najveća konstruktivna brzina manja od 25 km/h, a koje nije deklarisano kao vozila vrste L1.

Vrsta K5a – jeste vučno vozilo turističkog voza.

Vrsta K5b – jeste priključno vozilo turističkog voza.

Terenska vozila – podvrsta G

Terenska vozila su vozila vrsta M i N koja su osposobljena za kretanje van puta i zadovoljavaju zahteve odgovarajućeg propisa.

Oznake M i N mogu biti kombinovane sa oznakom G, odnosno, vozilo vrste N1 koje je namenjeno za terensku upotrebu označava se sa N1G.

Oznaka vozila G je dopunska i koristi se isključivo uz oznake vrste vozila M ili N.

Povezane teme:

Podela vozila - Definicije vozila - Osnovni pojmovi
Klasifikacija motornih i priključnih vozila


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012. i 2013.)
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima