Klasifikacija motornih i priključnih vozila

Klasifikacija motornih i priključnih vozila može se vršiti na više načina u zavisnosti od parametra koji se uzimaju kao osnov.

Najčešće se kao osnovni parametar za klasifikaciju uzima njihova namena. U tom smislu motorna vozila mogu se razvrstati na dve osnovne grupe:

• putna motorna vozila,

• vanputna motorna vozila, gde se prva kreću po posebno izrađenim putevima, a druga po najrazličitijim podlogama na kojima nema puta.

Na osnovu uže namene i putna i vanputna motorna vozila mogu da budu:

• transportna,

• vučna (radna) i

• specijalna vozila.

Transportna vozila su namenjena za prevoz tereta ili ljudi na određenim relacijama, pri određenoj brzini kretanja, pri čemu se javljaju otpori izazvani neposrednim kretanjem. Prilagođenost konstruisanih mogućnosti vozila omogućava ostvarivanje brzina vozila koje predstavljaju osnovni pokazatelj njihove funkcionalnosti u uslovima eksploatacije.

Radna vozila u sklopu sa nekom radnom mašinom ili uređajem obavljaju određene operacije u raznim oblastima privrede (šumarstvo, građevinarstvo, komunalne delatnosti itd.). Ovde je bitna vučna sila na poteznici, odnosno snaga za pogon priključne mašine. Karakterišu ih otpori izazvani neposrednim obavljanjem određene radne operacije u tehnološkom sistemu mehanizacije, poljoprivrede. Sila na poteznici predstavlja osnovni pokazatelj njihove funkcionalne prikladnosti.

Specijalna vozila imaju posebne karakteristike u zavisnosti od namene (za sport, vojsku, zdravstvene usluge itd.).

Klasifikacija motornih vozila može da se vrši i u odnosu na druge značajne parametre, kao na primer:

  1. prema načinu ostvarenja kretanja po podlozi (motorna vozila sa točkovima, motorna vozila sa gusenicama),
  2. prema vrsti pogona (vozila sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem [SUS], elektropogonom, gasnom turbinom, pogonom na alternativna goriva, hibridnim pogonom itd.).

Definicije, osnovne oznake i klasifikacija motornih vozila predmet su više međunarodnih preporuka i domaćih standarda, kao na primer:

SRPS M.NO.010 / SRPS ISO 3833 / DIN 70010

Povezane teme:

Definicije vozila - Osnovni pojmovi
Podela motornih i priključnih vozila


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012. i 2013.)
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima