Definicije vozila - Osnovni pojmovi

Vozilo predstavlja svako transportno sredstvo, sposobno da se kreće po putu.

Motorno vozilo kreće se samostalno pomoću neke pogonske mašine, odnosno motornog pogona.

Priključno vozilo se kreće pomoću vučnog vozila.

Pod pojmom motorna vozila podrazumeva se samohodno transportno sredstvo pogonjeno motorom, koje se kreće uglavnom po kopnu, a najčešće nije vezano za određenu trajektoriju.

U motorna vozila mogu se svrstati i transportna sredstva, koja imaju mogućnost da se kreću i po kopnu i po vodi (amfibijska motorna vozila specijalne namene), kao i ona vozila koja mogu da se kreću, kako po slobodnim tako i po unapred utvrđenim trajektorijama (tzv. automatski vođena vozila).

Pored vozila obuhvaćenih gornjom definicijom, u vozila spadaju i sve vrste priključnih vozila, kao i njihove kombinacije sa motornim vozilima, sačinjavajući vučne vozove.

Pod motornim vozilima podrazumevaju se međusobno dosta različite konstrukcije (samohodne radne mašine), čija je osnovna svrha različita. Jedna od osnovnih svrha motornih vozila jeste prevoz ljudi i robe po izgrađenim saobraćajnicama.

Borba za opstanak vozila na tržištu traži stalno poboljšanje njihovog kvaliteta. Postoji čitav niz karakteristika koje su merilo za ocenu kvaliteta vozila.

Karakteristike vozila

Karakteristike vozila se mogu razvrstati u četiri grupe, i to:

  • performanse, koje obuhvataju energetske, eksploatacione i ekološke karakteristike vozila;
  • pouzdanost, koja obuhvata parametre kvaliteta koji se odnose na minimum mogućnosti otkazivanja i nesmetano obavljanje svih zadataka tokom eksploatacije u svim radnim uslovima;
  • ekonomičnost, koja obuhvata elemente koji se odnose na ekonomsku opravdanost korišćenja vozila;
  • bezbednost, koja obuhvata komponente kvaliteta koje se odnose na stepen sigurnosti korišćenja vozila sa stanovišta vozača, putnika i okoline u najširem smislu reči.

Razvoj vozila

Da se kontinuirano intenzivira razvoj motornih vozila, govore sledeće činjenice:

  • industrija motornih i priključnih vozila je još uvek najveća i najjača industrija na svetu;
  • motorna vozila služe za zadovoljenje osnovnih potreba čoveka;
  • predmet najveće robne razmene je automobil;
  • industrija automobila predstavlja sintezu svih tehnologija, a s avionima i svemirskim letelicama, automobil je najkompleksniji tehničko-tehnološki proizvod čovečanstva.

Današnji stepen razvoja motornih vozila karakteriše se proizvodnjom vrlo širokog spektra različitih vrsta, tipova i kategorija vozila.

U savremenim vozilima se nalaze veoma složeni mehanizmi. Posebno treba istaći automatizaciju i elektronsku kontrolu pojedinih delova i procesa na vozilu s ciljem poboljšanja eksploatacionih i bezbedonosnih karakteristika i povećanja njegove konkurentnosti.

Razvoj motornih vozila maksimalno angažuje stručnjake različitog profila (mašinski inženjeri, elektroničari, tehnolozi, električari, dizajneri, ekonomisti, ekolozi itd.).

Definicije

Vozilo

Vozilo je sredstvo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za kretanje po putu.

Registrovano vozilo

Registrovano vozilo je vozilo koje je upisano u jedinstveni registar vozila i za koje je izdata saobraćajna dozvola, registarske tablice i registraciona nalepnica.

Bicikl

Bicikl je vozilo sa najmanje dva točka koje se pokreće snagom vozača, odnosno putnika, koja se pomoću pedala ili ručica prenosi na točak, odnosno točkove.

Motorno vozilo

Motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora, koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno za prevoz lica, odnosno stvari, za obavljanje radova, odnosno za vuču priključnog vozila, osim šinskih vozila.

Moped

Moped je motorno vozilo sa dva točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem ne prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Laki tricikl

Laki tricikl je motorno vozilo sa tri točka čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Motocikl

Motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili sa tri točka asimetrično raspoređena u odnosu na srednju podužnu ravan vozila (motocikl sa bočnim sedištem), čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem prelazi 50 cm3, ili sa motorom čija najveća trajna nominalna snaga prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Teški tricikl

Teški tricikl je motorno vozilo sa tri točka, simetrično raspoređenih u odnosu na srednju podužnu ravan vozila, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, prelazi 45 km/h, ili sa motorom čija radna zapremina motora kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Laki četvorocikl

Laki četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, čija masa praznog vozila ne prelazi 350 kg, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, čija najveća konstruktivna brzina, bez obzira na način prenosa, ne prelazi 45 km/h, pri čemu radna zapremina motora, kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa pogonom na benzin, ne prelazi 50 cm3, ili čija najveća efektivna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima motor sa unutrašnjim sagorevanjem sa drugom vrstom pogonskog goriva ili čija najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 4 kW kada vozilo ima električni pogon.

Teški četvorocikl

Teški četvorocikl je motorno vozilo sa četiri točka, osim lakog četvorocikla, čija masa praznog vozila ne prelazi 400 kg, odnosno 550 kg za teretna vozila, što ne uključuje masu baterija vozila sa električnim pogonom, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora ne prelazi 15 kW.

Vozilo za prevoz putnika

Vozilo za prevoz putnika je motorno vozilo prvenstveno namenjeno za prevoz lica, čija je masa praznog vozila veća od 400 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW.

Putničko vozilo

Putničko vozilo je vozilo za prevoz putnika koje ima najviše devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača.

Autobus

Autobus je vozilo za prevoz putnika koje ima više od devet mesta za sedenje uključujući i mesto za sedenje vozača.

Trolejbus

Trolejbus je autobus koji se preko provodnika napaja električnom energijom.

Teretno vozilo

Teretno vozilo je motorno vozilo sa najmanje četiri točka, koje je namenjeno za prevoz tereta, odnosno vršenje rada na način da se vozilom ne može prevoziti nikakav drugi teret, odnosno vuču priključnih vozila, čija je masa veća od 550 kg, i čija najveća efektivna snaga, odnosno najveća trajna nominalna snaga motora je veća od 15 kW.

Skup vozila

Skup vozila je sastav vučnog vozila i priključnog, odnosno priključnih vozila, koji u saobraćaju na putu učestvuje kao jedna celina.

Turistički voz

Turistički voz je skup vozila koji čine vučno vozilo i priključna vozila, namenjen za prevoz putnika u parkovima, hotelskoturističkim i sličnim naseljima, na površini na kojoj se ne obavlja saobraćaj i putu na kome se saobraćaj obavlja u turističke svrhe i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 25 km/h.

Vučno vozilo

Vučno vozilo turističkog voza je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za vuču priključnih vozila turističkog voza.

Priključno vozilo turističkog voza

Priključno vozilo turističkog voza je priključno vozilo za prevoz putnika koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane vučnog vozila turističkog voza.

Radna mašina

Radna mašina je motorno vozilo koje je prvenstveno namenjeno za izvođenje određenih radova (kombajn, valjak, grejder, utovarivač, rovokopač, buldožer, viljuškar i sl.) i čija najveća konstruktivna brzina kretanja ne prelazi 45 km/h.

Traktor

Traktor je motorno vozilo koje ima najmanje dve osovine i koje je prvenstveno namenjeno za vučenje, guranje, nošenje ili pogon izmenjivih priključaka za izvođenje prvenstveno poljoprivrednih, šumskih ili drugih radova i za vuču priključnih vozila za traktor.

Motokultivator

Motokultivator je motorno vozilo koje se sastoji iz pogonsko-upravljačkog i tovarnog dela, koji su konstruktivno razdvojivi, a u saobraćaju na putu učestvuju isključivo kao jedna celina, čiji pogonski deo prema konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi je namenjen i osposobljen za guranje, vučenje, nošenje ili pogon izmenljivih priključaka za izvođenje poljoprivrednih radova, čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 30 km/h i čija snaga motora nije veća od 12 kW.

Priključno vozilo

Priključno vozilo je vozilo koje je po konstrukciji, uređajima, sklopovima i opremi namenjeno i osposobljeno da bude vučeno od drugog vozila, a služi za prevoz putnika, odnosno stvari, odnosno za obavljanje radova.

Priključno vozilo za traktor

Priključno vozilo za traktor je priključno vozilo koje je namenjeno da bude vučeno isključivo od strane traktora.

Priključak za izvođenje radova

Priključak za izvođenje radova je izmenljivo oruđe koje služi za obavljanje poljoprivrednih i drugih radova, koje motorno vozilo vuče, gura ili nosi.

Zaprežno vozilo

Zaprežno vozilo je vozilo koje je namenjeno i osposobljeno da ga vuče upregnuta životinja.

Tramvaj

Tramvaj je šinsko vozilo namenjeno prvenstveno za prevoz putnika, koje se kreće po šinama, i koje je radi napajanja električnom energijom povezano na električni vod.

Vojno vozilo

Vojno vozilo je svako borbeno i neborbeno vozilo i drugo vozilo koje je registrovano po posebnim propisima ministarstva nadležnog za poslove odbrane, kao i svako drugo propisno obeleženo vozilo dok se, po osnovu izvršavanja materijalne obaveze, nalazi na korišćenju u jedinicama i ustanovama ministarstva nadležnog za poslove odbrane i Vojske Srbije.

Povezane teme:

Klasifikacija motornih i priključnih vozila
Podela motornih i priključnih vozila


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012. i 2013.)
Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima