Šta je saobraćajna nezgoda - Definicija

Saobraćajna nezgoda je nezgoda koja se:

  1. dogodila na putu ili je započeta na putu,
  2. u kojoj je učestvovalo najmanje jedno vozilo u pokretu i
  3. u kojoj ima nekih posledica (najmanje jedno poginulo lice, najmanje jedno povređeno lice ili nastala materijalna šteta).

Sva tri uslova moraju biti istovremeno ispunjena da bi se neki događaj smatrao saobraćajnom nezgodom.

Saobraćajne nezgode se dele na lake i teške saobraćajne nezgode.

Lake saobraćajne nezgode su nezgode u kojoj je nastala manja materijalna šteta do 200.000 dinara.

Teške saobraćajne nezgode su nezgode u kojoj je nastala veća materijalna šteta, preko 200.000 dinara, neko lice povređeno (lako ili teško) ili poginulo.

Evropski izveštaj se može popunjavati samo u slučajevima sa lakim saobraćajnim nezgodama.

U slučaju teških nezgoda, obavezan je policijski uviđaj.

Povezane teme:

Dužnosti učesnika u saobraćaju u slučaju saobraćajne nezgode