Put - podela i definicija puta

Definicija puta

Put je izgrađena, odnosno utvrđena površina koju kao saobraćajnu površinu mogu da koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju, pod uslovima određenim zakonom i drugim propisima.
Javni put je put od opšteg značaja koji mogu da pod jednakim uslovima koriste svi ili određeni učesnici u saobraćaju i koji je nadležni organ proglasio kao takav.

Nekategorisani put

Nekategorisani put je put koji može pod jednakim uslovima da koristi veći broj korisnika.

Autoput

Autoput je državni put:

  • namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila,
  • sa fizički odvojenim kolovoznim trakama za saobraćaj iz suprotnih smerova,
  • sa najmanje dve saobraćajne trake po smeru i jednom zaustavnom trakom za svaki smer,
  • bez ukrštanja u nivou sa drugim putevima i železničkim ili tramvajskim prugama,
  • sa potpunom kontrolom pristupa, na koji se može uključiti ili isključiti samo određenim i posebno izgrađenim javnim putem i
  • kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom.

Motoput

Motoput je državni put namenjen isključivo za saobraćaj motocikala, putničkih vozila, teretnih vozila i autobusa, sa ili bez priključnih vozila i kao takav obeležen propisanim saobraćajnim znakom.

Ulica

Ulica je javni put u naselju koji saobraćajno povezuje delove naselja.

Protivpožarni put

Protivpožarni put je posebno obeležni uzdužni deo oko stambenih objekata, garažnih prostora, sportskih i drugih poslovnih objekata na kojima je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

Zemljani put

Zemljani put je put bez izgrađenog kolovoznog zastora, pa i kada na priključku na drugi put ima izgrađen kolovozni zastor.

Kolovoz

Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.

Kolovozna traka

Kolovozna traka je uzdužni deo kolovoza namenjen za saobraćaj vozila u jednom smeru.

Saobraćajna traka

Saobraćajna traka je obeleženi, odnosno neobeleženi uzdužni deo kolovozne trake namenjen za saobraćaj jedne kolone vozila.

Biciklistička traka

Biciklistička traka je saobraćajna traka namenjena isključivo za saobraćaj bicikala, mopeda i lakih tricikala.

Saobraćajna traka

Saobraćajna traka za spora vozila je saobraćajna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od određene da ne bi ometala saobraćaj drugih vozila.

Zaustavna traka

Zaustavna traka je obeleženi uzdužni deo puta namenjen isključivo za zaustavljanje vozila koja se zbog nepredvidivih razloga moraju zaustaviti (neispravnost, iznenadna nesposobnost vozača za upravljanje vozilom i sl.).

Saobraćajna traka za uključivanje

Saobraćajna traka za uključivanje je saobraćajna traka namenjena za uključivanje vozila na put.

Saobraćajna traka za isključivanje

Saobraćajna traka za isključivanje je saobraćajna traka namenjena za isključivanje vozila sa puta.

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika

Saobraćajna traka za vozila javnog prevoza putnika je saobraćajna traka namenjena isključivo za kretanje vozila javnog prevoza putnika i koja može biti izgrađena tako da se po njoj mogu kretati tramvaji.

Raskrsnica

Raskrsnica je deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou.

Tramvajska baštica

Tramvajska baštica je posebno uređen deo puta namenjen isključivo za kretanje tramvaja.

Trotoar

Trotoar je posebno uređen deo puta pored kolovoza namenjen prvenstveno za kretanje pešaka.

Parkiralište

Parkiralište je deo puta namenjen, uređen i označen prvenstveno za parkiranje vozila, koji se sastoji od jednog ili više parking mesta.

Parking mesto

Parking mesto je označeni deo parkirališta isključivo namenjen za parkiranje jednog vozila,.

Pešački prelaz

Pešački prelaz je označeni deo kolovoza namenjen za prelazak pešaka preko kolovoza.

Pešačka staza

Pešačka staza je put koji je namenjen isključivo za kretanje pešaka.

Biciklistička staza

Biciklistička staza je put namenjen isključivo za kretanje bicikala.

Pešačko-biciklistička staza

Pešačko-biciklistička staza je put namenjen za kretanje pešaka i biciklista.

Trg

Trg je poseban plato namenjen kretanju i okupljanju pešaka koji je definisan urbanističkim planovima i proglašen od strane organa lokalne samouprave.

Prelaz puta preko pruge

Prelaz puta preko pruge je mesto na kojem se u istom nivou ukrštaju put i železnička ili tramvajska pruga.

Pešačko ostrvo

Pešačko ostrvo je obeleženi ili uzdignuti deo kolovoza koji je određen za privremeno zadržavanje pešaka koji prelaze preko kolovoza, ulaze ili izlaze iz vozila za javni prevoz putnika.