Emocije i agresivno ponašanje u vožnji

Emocije uopšte, pa i u saobraćaju, izazivaju lični i situacioni faktori.

Postoje individualne razlike u sklonosti da se emotivno reaguje, a to važi i za emotivno reagovanje u saobraćaju.

Osobe koje imaju opštu tendenciju da reaguju besno ili agresivno, češće će na taj način reagovati i u saobraćaju.

Situacioni faktori koji izazivaju emocije mogu delovati pre nego što se osoba uključila u saobraćaj, ili mogu delovati u konkretnim saobraćajnim situacijama. Različite emocije izazivaju različiti uzroci.

U saobraćaju se retko događaju sitacije koje uzrokuju radost, dok su ljutnja, zaprepašćenje ili strah česte emocije.

Dosadašnja istraživanja emocija u saobraćaju uglavnom su se bavila negativnim emocijama (bes i ljutnja) i agresijom kao njihovom posledicom.

Ljutnja se definiše kao tendencija da se besno reaguje na frustrirajuće događaje i pokazano je da vozači koji imaju tendenciju da se u saobraćaju naljute, voze agresivnije i rizičnije, i češće učestvuju u konfliktnim situacijama (Deffenbacher et al., 1994).

Postoje različite definicije agresivnog ponašanja u vožnji, ali većina podrazumeva ponašanja koja mogu izazvati fizičku ili emotivnu štetu drugim učesnicima u saobraćaju i ponašanja koja predstavljaju prekršaje ili na neki drugi način krše moralne standarde.

Agresija se izražava kroz psovanje, ponovno brzo preticanje vozila koje je vozača upravo preteklo, voženje na ekstremno malom odstojanju („vožnja na braniku“), „presecanje“ putanje kretanja drugog vozila.

Takođe, agresija može biti usmerena i na postizanje ličnog cilja (npr. da se na željeno mesto stigne bez kašnjenja).

Tipične saobraćajne situacije u kojima se ispoljava agresija najčešće su uslovljene zagušenjem saobraćaja, dugim čekanjem na semaforu ili situacijom u kojoj prekršaji drugih učesnika u saobraćaju izazivaju određenu neprijatnost.

Činjenica da u saobraćajnoj situaciji postoji određeni stepen anonimnosti učesnika, kao i nedostatak mogućnosti da se direktno komunicira s drugim učesnicima, doprinose ispoljavanju agresivnog ponašanja.

Kao i emocije, i agresivno ponašanje u vožnji može biti izazvano kobinacijom ličnih i situacionih faktora.

Istraživanja ukazuju na to da se bes i agresivno ponašanje u saobraćaju smanjuju sa starošću osobe, kao i da muškarci češće ispoljavaju (fizički) agresivno ponašanje u saobraćaju u odnosu na žene.

Pogledajte kompilaciju agresivnog ponašanja u saobraćaju:


Literatura: Priručnik za licenciranje kadrova u procesu osposobljavanja kandidata za vozače, Agencija za bezbednost saobraćaja (2012, 2013.)